Türklerin Kadim Çalgıları Kılkopuz, Iklığ Ve İgil Ustaların Elinde Can Buldu
TR  |  EN

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV), 32 yıllık birikimini kent halkıyla paylaşmak ve kendisini var eden İzmirlilere kalıcı bir armağan sunmak amacıyla hazırladığı MÜZİKSEV projesini, İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) finansal desteği ile hayata geçirmiştir.

MÜZİKSEV’in misyonu; 
• Koleksiyonunda bulunan bütün varlıkları korumak, bakımını yapmak, eğitim-öğretim, eğlence ve haz kültürü aracı olarak kamuya sunmak;
• Kendi alanı içinde yapılan bilimsel araştırmalar için önemli bir merkez olmak;
• Sahip olduğu teknoloji sayesinde genç nesiller için de bir ilgi odağı haline gelmek ve böylece tarih ile gelecek arasında köprü olmak;
• Kentin önemli kültür kurumlarından biri olmak ve bunun için başka kültür kurumlarıyla ilişkileri geliştirmek,
• İzmir’in yeniden kültür sanat ve turizm kenti olarak anılması için kültür turizmine önemli katkılar sağlayan bir merkez görevi üstlenmek olacaktır.

Bu bağlamda;
MÜZİKSEV’in kuruluş amacı, kentin kültürel ve sanatsal hayatına kuruluşundan itibaren aralıksız katkı sağlayan İKSEV’in müzik alanında kapsamlı araştırmalara olanak tanıyacak, özellikle gençlerin eğitimine yönelik çalışmaların yapılabileceği bir merkez haline gelmektir.

MÜZİKSEV’in öncelikli hedefi ülkemizin ve kentimizin zengin müzik geçmişini yansıtmaktır. Özgün Türk çalgılarının sergileneceği MÜZİKSEV’de ziyaretçiler bu çalgıların seslerini gelişmiş teknoloji ürünü aygıtlarla, en iyi yorumcularının icralarından dinleyebilecektir.

MÜZİKSEV’sürekli geleneksel Türk sazları koleksiyonunun yanı sıra, çok değerli müzik eserlerinin, plakların, kaset ve CD’lerin, başta Dr. Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması’na katılan eserler olmak üzere, çağdaş Türk Bestecilerine ait değerli notaların ve müzik kitaplarının korunabileceği, müzik eğitimi alan gençlerin, araştırmacıların, müzikologların ve müziğe ilgi duyan kent halkının yararlanabileceği bir kütüphaneyi de bünyesinde barındıracaktır. Böylece ziyaretçiler ses arşivinde bulunacak, taş plaklardan festival konserlerine, tanınmış sanatçıların performanslarından başta Kültür Kongreleri olmak üzere önemli kongre ve seminerlerin kayıtlarına kadar, her türlü kayıttan yararlanabilecektir

MÜZİKSEV bu amaçlarına yürürken, kentin tarihi dokusunun korunmasını da misyonu arasına katmış İzmir’in görkemli kent kültürü geçmişinin simgelerinden biri olan bir “Alsancak Evi”ni 2011 yılında önemli bir kültür kurumu olarak yaşama döndürmüştür.

Müziksev | İKSEV - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı