TR  |  EN

İzmir Festivali > Geçmiş Festivaller > 8. Uluslararası İzmir Festivali

 

Açılış Konseri
İZMİR DEVLET SENFONİ ORKESTRASI
Şef : Rengim GÖKMEN
Solist : Suna KAN (Keman)
(16 Haziran 1994, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu)
 
İDİL BİRET 
(17 Haziran 1994, Atatürk Kültür Merkezi)
 
İZMİR DEVLET TİYATROSU
"MEFİSTO"
(20 Haziran 1994, İsmet İnönü Sanat Merkezi)
 
ANKARA DEVLET OPERA ve BALESİ 
MÜZİKALDEN MÜZİKALE
(23 Haziran 1994, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu)
 
AMERİKAN HALK DANSLARI TOPLULUĞU
(27 Haziran 1994, Sabancı Kültür Merkezi)
 
FLANDER KRALİYET BALESİ
"GISELLE"
(28 Haziran 1994, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu)
 
ALIRIO DIAZ 
(4 Temmuz 1994, Atatürk Kültür Merkezi)
 
NEW YORK ODA ORKESTRASI
Müzik Direktörü : Arturo DELMONI
Solistler : Arturo DELMONI (Keman)
Elly ZIMMERMAN (Piyano)
 
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası /Suna Kan 
İdil Biret İzmir Devlet Tiyatrosu
Ankara Devlet Opera ve Balesi
Amerikan Halk Dansları Topluluğu 
Flander Kraliyet Balesi 
New York Oda Orkestrası
Antonio Onorato
Talıtakoum
Süheyl Denizci ve Orkestrası
İKSEV - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı